Strands artikkel torsdag 5. april om energikrise og gasskraftverk – hadde ikke én innvending, stilte ikke ett kritisk spørsmål – og var utelukkende sitat av Olav Akselsens meninger. Og politikeren Olav Akselsens standpunkter – som han fikk utlevert da han akslet stortingsdressen – kan han formulere selv. Og underskrive med eget navn. Han trenger ikke hjelp til dette, verken av Tron Strand eller andre journalister.

Akselsens gasskraftstandpunkt er ikke nytt av året, han ville ha gasskraftverk i fjor òg. Da vannmagasinene rant over – uten at vi kunne nyttiggjøre det som el-kraft, engang. At gasskrafttilhengerne bruker dagens variasjon i vannkraftreservene – til krisemaksimering og rop om energikrise – bør ikke forbause noen. Til tross for at hele 90-tallet har vært preget av økende nedbørsmengder. Med prognoser for ytterligere nedbørsøkning – grunnet drivhuseffekten. De økte nedbørsmengdene har hevet den antatt årlig el-produksjon – fra 113 til 118 TWh.

Det er lett å krisemaksimere à la: Hva om det ikke kommer mer nedbør resten av året, eller – når vi er i farten kan vi ta med at – det kanskje blir tørke neste år òg! I det (elektriske) lyset trenger vi mange gasskraftverk. Med dette religiøse bakteppet får vi kanskje en tilståelse fra Josef – og kan avlyse påsken.

Når det gjelder energisituasjonen i Norge, så kan sikkert Tron Strands kollega, Jan Stedje – bidra med et tips eller to. Siden han har fulgt norsk energipolitikk i en generasjon. Det er litt rart at BT-journalister nok en gang opptrer som mikrofonstativ for øvrigheten.

SIGMUND FREDRIKSEN,BERGEN