Av VICTOR D. NORMAN

Jeg vil presisere, som det også fremgikk av mitt departements pressemelding om saken, at brevet bare poengterer at saken skal underkastes normal konkurransemessig behandling av Konkurransetilsynet. Det er intet ekstraordinært i brevet, og det ligger ingen vurderinger av selve saken i eller bak brevet. Brevet er for øvrig offentlig, så om BTs journalist eller andre er interessert i å lese hva som faktisk står der, er det bare å be mitt departement om en kopi.

Bergens Tidende vil ha det til at statsministeren har reagert på mitt brev og har tatt det opp med meg. Dette er positivt galt. Det er, og har hele tiden vært, full samstemmighet i hele regjeringen om at saken skal behandles på normal, ryddig måte og at det ville være naturlig å gjøre det klart for offentligheten og de berørte forvaltningsorganer.