BT hadde en avgjørende rolle for den retning saken tok med hensyn til urettmessige domfellelser, latterliggjøring av forskerne og nedvurdering av deres faglige arbeid. På bakgrunn av dette hadde det vært ønskelig at BT nå tar et skikkelig oppgjør med den rollen de har spilt, og ikke lar det bli med den ene setningen "De to forskerne kom virkelig på kant med «the establishment» — inkludert BT - etter at de avslørte politivold i et skremmende omfang ved Bergen politikammer», som stod i nevnte lederartikkel. Et slik oppgjør mener vi er svært viktig for den troverdighet avisen må ha overfor sine lesere.

ANITA KVARSVIK OG KARL BOMANN-LARSEN