Det valgforskeren presenterer i aviser og andre medier har vært meget interessant og engasjerende og har alltid gitt meg en naturlig og lettfattelig forståelse av aktuelt tema, selv for meg, som er trofast Høyre-velger!

Vennligst fortsett med valgforskerens vurderinger!

Hvis ikke; er Bergens Tidende for meg en mindre leseverdig avis!

NORMAN REPPENHAGEN