Nå er det slik at annenhver som røyker dør av det. Man kan jo lure på om det er naturlig å tillate aktiviteter med en slik dødsrisiko. Hvis således halvparten av de som drev med strikkhopp døde av det, vil vel få reagere om staten nedla forbud mot aktiviteten. Grunnen til at man tillater dette for røyking er trolig at det stort sett tar 20 år før man omkommer på grunn av den. Nå har jeg imidlertid en viss sans for at folk må få gjøre de dumheter de vil, bare de ikke skader andre. Problemet med røykere for mitt vedkommende, er at de dessverre ofte befinner seg i min nærhet og ikke bare ødelegger egne lunger, men også mine. Dette hvis jeg skulle rive meg løs fra fjernsynet og frekventere et av byens utesteder. Slik røykeloven er nå fungerer den ikke. Det eksisterer ikke røykfrie utesteder. Dette innebærer at klær man har hatt på seg en kveld på byen, må henges til lufting en ukes tid på grunn av stinkerne som har vært i nærheten. Hva angår lungene får man håpe det beste. Poenget er at det ikke er mulig å gjennomføre en normal aktivitet uten en vesentlig helserisiko. Da er det en god statmoralisme å beskytte borgerne selv om det går på friheten til den enkelte. Således beskytter staten borgerne som beveger seg i trafikken ved at de definerer trafikkregler og setter fartsgrenser. Den beskytter de som arbeider i industrien ved å sette grenser for luftforurensing. Jeg har ikke sett noe argument i Bergens Tidende at dette er noe tøv siden de som arbeider i industrien eller beveger seg i trafikken gjør dette frivillig og derfor må være villig til å ta den risiko som følger med. Desto mer kuriøst blir det da at man mener at for de som frekventerer utelivet eller arbeider i utelivsbransjen, skal man ut fra hensyn til den enkeltes frihet til å ødelegge seg selv, tillate det totale anarki når det gjelder forurensning. Dagbladet hadde i sin tid spalten dusteforbundet som nå er nedlagt. Enkelte beklager dette. For disse kan det være en trøst at man nå finner mye av det samme stoffet i lederspaltene til Bergens Tidende.

Svein Hoff