BT leverer i gårsdagens utgave en klart brudd på denne normen. Det gjør avisen ved å «sitere» undertegnede på følgende: «Jagland er en pave ingen tør motsi.» For å si det enkelt: jeg har aldri kommet med dette utsagnet. I det intervjuet med Dagbladet 4.11. som «sitatet» skal være hentet fra, forsøker jeg tvert imot å unngå å klistre kritikken av partikulturen til bestemte personer: «Til tross for at Lohne selv ikke vil nevne navn ...».

At desken i Dagbladet velger en overskrift på intervjuet som i altfor sterk grad fokuserer på person (Jagland) — i stedet for å fokusere på partikulturen - er beklagelig. Men at BT så gjengir overskriften som om dette skulle være et sitat, er ikke bare beklagelig. Det er, sett på bakgrunn av Scotts pressenorm, faktisk litt skuffende også.

EILERT JAN LOHNE