I artikkelen, som brer seg over en halvside, mener Spang å kunne fastslå at årsaken til at ansatte i hotell— og restaurantbransjen er lavtlønt, er at noen av disse tjener mindre dårlig!

I artikkelen fremgår det at et vanlig lønnsnivå for kokker, resepsjonister og værelesesbetjening med åtte års ansiennitet, er på 210.000/220.000 kroner. Videre slås det fast at en stadig voksende andel fastlønnete servitører også ligger på dette lønnsnivået.

Spangs store journalistiske «avsløring» er at noen av de prosentlønnete servitørene ikke tjener fullt så dårlig - og ifølge Spang er det disse som er årsak til at lønnsnivået i hotell- og restaurantbransjen er så lavt som det vitterlig er!

Artikkelen gir inntrykk av at dersom de prosentlønnete servitørene bare hadde gitt avkall på sin avtale, ville arbeidsgiverne delt ut penger til alle hotell- og restaurantansatte. Et resonnement av høy klasse, hr. Spang.

Litt nærmere sannheten er det vel å si at alle da ville tjent like dårlig.

Jeg må ellers få lov å uttrykke en viss undring over at Bergens Tidende trykker en slik artikkel som Einar H. Spang har forfattet. Slik jeg leser den, oppfordrer den til indre splid i en av samfunnets lavlønnsgrupper - samtidig som den bifaller den ofte benyttede «splitt og hersk»-metoden.

Når vi samtidig vet at det i disse dager pågår en arbeidskonflikt i hotell- og restaurantbransjen der arbeidsgiverne krever prosentlønn-systemet fjernet, vil artikkelen soleklart måtte oppfattes av arbeidsgiverne som et kjærkomment håndslag fra Bergens Tidende sin side.

FRANK JOHANNESSEN,

BERGEN