Det er blitt stadig viktigere å presisere hvem som sa hva, og helst det vedkommende sa i en utskutt bisetning, på en dårlig dag. De viktige sakene og temaene lider.

Viktige, og langsiktige saker blir ofte presentert med «dagens vinkling», og etter noen dager er saken død. Vi som lesere sitter igjen med bruddstykker av de totale fakta i saken, og jeg personlig savner en mer nyansert og helhetlig fremstilling av en del av sakene som belyses i mediene. Det er mange eksempler på dette, og mye kunne vært unngått om sakene var blitt grundigere undersøkt. Det å være sikker på at alle spørsmål er stilt, og at alle vinklinger er belyst er en vanskelig oppgave. I mange tilfeller vil et bredt faktagrunnlag hjelpe til å belyse bedre, men inntrykket er at tidsnød («nuet») ødelegger for dette. Mange saker er dessuten gjenstand for mange meninger, og debatt/synsing kommer ofte fort i gang. Lederen i BT 8. januar om Ulrikstunnel klarte jo dette bra. I store viktige saker som f.eks. Ulrikstunnel, bybane, kraftsituasjon, rentepolitikk, kronekurs, petroleumsfond m.m. savner undertegnede en mer kreativ, helhetlig og grundig tilnærming til temaene. Basert på fakta. Ikke på at f.eks. 14 sjeføkonomer (spåmenn, for det har vi alle skjønt at de er) mener at renten kommer til å gå opp/ned. Gå mer i dybden. Vis oss sammenhengene og helheten. Mer sak og fakta, mindre synsing og person!

ATLE DAVIDSEN, DALEKVAM