Av Arne Sortevik,

politisk nestformann Hordaland Frp/stortingsrepresentant Frp

Også gjennom kommunevalgkampen har BT hatt et sterkt politisk engasjement for bybane i Bergen. I denne saken er det faktisk slik at BTs politiske engasjement er blitt mer politisk tydelig enn vanlig er i BT.

Etter min mening resonnerer og konkluderer BT aldeles feil. Om vi skulle akseptere BTs resonnement om at en tilbakegang på 0,7 prosent er et tegn på at partiets motstand mot bybane er avvist må vi også ta med at den store bybaneforkjemper Ap gikk tilbake med 4,9 prosent. Bybanepartiene Ap, SV, RV, Sp, V og KrF har samlet en langt større tilbakegang enn Frp; nemlig 8,3 prosent. Disse partiene mistet over 5000 stemmer mens Frp faktisk økte stemmetallet med ca. 500 stemmer!

Om velgerne skal tro argumentene fra partiet Høyre i valgkampen; spesielt det som ble sagt direkte til velgerne fra Høyre, er Høyre sikker på at bybanen ikke blir bygget. Om vi lar tvilen komme Høyre til gode kan velgerne kanskje være sikker på at partiet Høyre i byrådsposisjon ikke vil slåss for bybane. Skal vi bruke BTs eget resonnement er konklusjonen at velgerne tydelig har avvist bybanen.

Mitt hovedpoeng er likevel at kommunevalget i Bergen ikke kan betraktes som en folkeavstemning for eller imot bybane. At bybanen ble en viktig sak har BT rett i. Men for at en lokal folkeavstemning skal være demokratisk troverdig må den selvsagt organiseres på en helt annen måte; en direkte og tydelig måte. Det er dette Frp forsøkte å få de kommende byrådspartiene H, KrF og V med på, men som ble avvist fra disse partiene.

Det er fortsatt tydelig at Frp er alene om å ville bruke lokale folkeavstemninger om viktige saker. Det er både beklagelig og underlig.

Frps forslag til byrådspartiene var i tillegg til å gjennomføre selve avstemningen at tallmaterialet for bybanen skulle kvalitetssikres av andre enn de som til nå har jobbet med prosjektet og at det skal avklares om og eventuelt hvor mye staten er villig til å betale. Med en slik klargjøring kan en folkeavstemning bli troverdig; både for velgerne og for dem som skal bruke resultatet. I sin iver etter å støtte bybanen har BT åpenbart heller ikke noe til overs for å slippe velgerne til; synd, men heller ikke det overraskende.