DEBATT

Av Asbjørn Ulvik,

Sørbøvåg

Etter å ha lest BT sitt store oppslag om Hyllestad kommune, hvor import av utenlandske kvinner var hovedtema, mener jeg det gir en lite nyansert beskrivelse av kommunen. For det er vel en beskrivelse av kommunen man forsøker å gi når man i siste del av innlegget bl.a. skriver om mennene i Hyllestad, som alle hogger ved. Jeg lurer på om det er første gangen dere er på landet? Hogging av ved på denne tid av året er en stor binæring for bøndene, og den blir enda mer aktuell jo høyere strømprisen blir. Etterspørselen er større enn noen gang, blant annet fra byfolk som vil ha noe å varme seg på.

Så berettes det at «på overflaten er det fredelig i Hyllestad», og det antydes med det at «det ulmer i dypet». Selv har jeg bodd i kommunen i over 20 år, og må innrømme at her er fredelig og idyllisk, med en storslagen natur og med mange muligheter til utfoldelse. På 60-tallet satte BT merkelappen «Costa del Sogn» på Hyllestad, men det var vel andre journalisters oppfatning av kommunen. Jeg kan forsikre leserne om at «Costa del Sogn» bare har utviklet seg til det bedre.

At en liten kommune ikke kan ha alle fasiliteter, må aksepteres. Likevel har den, ved hjelp av folkelig dugnad og fellesskap, klart å skape en trivselskommune, der bl.a. naturopplevelsene utgjør en vesentlig faktor. Her er bygget kvernsteinspark, for å ta vare på steinhoggerkunst som er mer enn 1000 år gammel. Her er også en egen industri for produksjon av nydelige smykker og pyntegjenstander, laget av den samme granatglimmerskifer som kvernsteinen.

Hjørnesteinsbedriften, Skipsverftet i Leirvik har ca. 200 ansatte, og har gjennom 85 år bygget båter opp til 12.000 tonn. I tillegg er der en rekke bedrifter, som lakseoppdrett, plastproduksjon, byggmarked, gårdsutsalg osv..

Her er laget fotballbaner, badestrender, lystbåthavner, turstier og liknende — alt med sikte på høy trivselsfaktor.

Kommunens definerte mål for 2003 er: Hyllestad kommune skal være en god kommune å leve i - for alle.

Hvor mange kommuner har en slik klar målsetning?

Så til avisens hovedtema - Kvinneimport:

Dere har tydeligvis ikke problemer med å «grave i gammel skitt», ispedd antakelser om at «dersom historien stemmer, ulmer det fortsatt». At dere samtidig sverter en hel kommune og dens innbyggere, betyr lite for dere. Vedkommende som dere omtaler, både ved navn og som «Søtosten» er for lengst død, men slekten hans lever, og belastes på nytt med skjensel og skam, uten å kunne forsvare seg. Dessverre et altfor kjent trekk ved BT sine reportasjer. «Vær varsom-plakaten» er tydeligvis glemt.

Reflekterte dere noen gang over det lensmannen sa til dere: «Dette er et lite, sårbart samfunn».

Tenk over det.