Av Reidar Lien

Lederen føyer seg med dette til tidligere «partsinnlegg» mot praktisk talt alt som dreier seg om fremkommeligheten for både privat og yrkesmessig transportbehov pr. bil. Både Ringvei Vest, Sjølinjen, Hardangerbrua og vinteråpen Hardangervidde er også gjengangere som skyteskiver for avisens ledere.

Ett av avisens hovedpunkter er at partier som er for en veitunnel til Arna har «påført seg en skrøpelig miljøprofil». Til det er å bemerke at en veitunnel til Arna kom på annenplass over miljøvennlige veiprosjekter i Norge i en offentlig undersøkelse for noen år siden. Årsaken er bl.a. at vi ville spare store utslipp av eksos og andre avgasser ved en slik direkterute østover, istedenfor som nå å måtte kjøre lange omveier om Åsane eller Nesttun for å komme frem. Så det argumentet fra BT faller på sin egen urimelighet.

Et annet av BTs argumenter er at «en Ulrikstunnel — som vil fylle på med flere biler i Bergen Sentrum - ikke er løsningen». Til det er å bemerke at en tunnel er ment å skulle virke begge veier. Så lenge all veitrafikk østover fra Bergen må gå via Arna, vil derfor en veitunnel sørge for at vi også vil få flere biler ut av Bergen sentrum, på en rask, miljøvennlig og effektiv måte. Ikke minst kan vilkårene for den yrkesmessige transporten forbedres betydelig ved en slik tunnel. Selv om en god del transportavhengig virksomhet de siste årene er flyttet til Åsane eller Kokstad/Sandsli, er fortsatt all veitransport fra Bergen havn og videre østover avhengig av bedre løsninger enn vi kan tilby i dag.

Når det gjelder privatbilismen, er det heller ikke om å gjøre å stenge den ute fra å komme inn til sentrum. I så fall ville det beste virkemiddelet heller vært å stenge Eidsvågtunnelen, Damsgårdstunnelen og Løvstakktunnelen. Det som istedenfor burde vært gjort, var å sørge for gode parkeringsmuligheter i en ring rundt selve sentrum av byen, og helst under gateplan. Dermed hadde man også redusert eksosutslippene fra biler som nå kjører omkring på jakt etter en parkeringsplass. Det har vært flere gode forslag til slike løsninger, men bl.a. sviktende politisk mot har hittil forhindret det, med unntak av ByGarasjen. Tenk bare på ørkenvandringen for prosjektet Klostergarasjen. Og når både enkelte politikere og BT tidligere har henvist til «miljøbyer» i utlandet, som for eksempel Freiburg, er det nettopp gode tilførselsveier kombinert med underjordiske parkeringsløsninger som disse byene fremsynt nok har fått bygget.

Ellers burde BT holdt seg for god til å tillegge politikere som er for en veitunnel til Arna skjulte motiver. Både Arne Jakobsen, og «Arna-politikeren» Erling Mjelde og Ingmar Ljones, som i BTs leder nærmest blir mistenkeliggjort for sitt standpunkt, hadde fortjent bedre. Til gjengjeld får vi aldri opplyst hvor den eller de bor som til stadighet skriver usignerte, negative, ledere i BT om disse spørsmålene. Hvilke broer og tunneler i Bergens-området benytter de?

Til slutt, bilen er kommet for å bli, og det er sannsynligvis ikke et spørsmål om privat/yrkesmessig eller kollektiv transport. Et moderne bysamfunn må ha gode tilbud i begge sektorer for å kunne overleve på lang sikt.