Dette skjedde på oppfordring fra tjenestemennene som har ansvaret for etterforskningen av den barneporno-siktede dansken.

— Vi mener at dette kan dreie seg om ulovlig materiale, og hadde valget mellom å destruere filmen, eller å overlevere den til politiet, sier sjefredaktør Einar Hålien.

— I våre vurderinger har vi lagt vekt på at vi ikke har noe kildeforhold til den som ga oss materialet. Om vi hadde destruert filmen kunne vi risikere å hindre etterforskningen av en alvorlig straffesak. Dette ville neppe blitt møtt med særlig stor forståelse i befolkningen, sier Hålien.

Einar Hålien.
Foto: Jan M. Lillebø