De kjensgjerninger og forståelsesformer som bryter for sterkt med det allmenne syn/verdensbildet, blir som oftest i Bergens Tidende simpelthen sensurert, oversett eller underkjent.

Jeg har observert kronikk— og debattinnlegg i BT de siste årene, og du skal være meget forsiktig i ditt skrevne ord om du ønsker det på trykk.

I BT-redaksjonen sitter det feige og politisk partivennlige «styrere» som knebler visse ytringer.

MARCUS FÆREVIK,PARADIS