Det er tre prosjekt som har fått to bronsemedaljer og en hederlig omtale i den nordiske konkurransen for aviser som Scandinavian Society of Newspaper Design (SSND) har.

Prisutdelingen skjedde i Finland i går kveld. De premierte sidene er om allmenningene i Bergen, et magasin om kroppen og en reportasje om Sleipner-ulykken ett år etter.

— Sidene om allmenningene i Bergen som en gang var åpne rom fra sjøsiden inn mot byen, og som nå er stengt, er en idé som arkitekt Susanne Urban ga oss, men prosjektet ble gjennomført ved at tegner Tor Sponga fotograferte hele sjøsiden, jeg hadde ansvaret for utformingen av siden og Eva Røyrane hadde teksten. Det ble et flott gruppearbeid som ga resultater, sier designer Walter Jensen

Han er også glad for at arbeidet med magasinet om kroppen ble så vellykket. Prosjektleder Magnus Rustøy var en styrende og samlende kraft, designerne Arne Størksen og Walter Jensen samarbeidet godt med fotografene Knut Strand og Jan M. Lillebø og journalistene som skrev magasinet.

Magasinet er et godt eksempel på en gjennomført design med dristig billedbruk. Spesielt er reportasjen fra Gades institutt blitt fremhevet som et mønster for hvordan man kan fotografere og skrive fra et område som har vært tabubelagt. Magasinet fikk bronseplass.

Den tredje reportasjen som fikk hederlig omtale var om Sleipner-ulykken ett år etter. Det er helgeredaksjonen ved Eva Røyrane og Frode Bjerkestrand sammen med Stord-journalisten Ove Olderkjær som har skrevet intervjuene, Tor Sponga hadde illustrasjoner og designerne Arne Størksen og Walter Jensen var med på laget.

— Felles for alle vinnersidene er at vi har vist at vi følger med og greier å holde tritt med utviklingen innen avisdesign, sier redaktør Arne Edvardsen.