ÅSMUND EGELAND asmund.egeland@bt.no

Det vedtok Eierskapstilsynet for mediene mandag.

— Det er gledelig at Eierskapstilsynet har kommet til dette resultatet. Konklusjonen var den eneste rimelige, sier sjefredaktør Einar Hålien til BTs nettavis.

Hålien mener at TVHordaland kan utvikles på en bedre måte med BT som eier.

— Vi har kompetansen. TVHordaland har behov for eiere som kan media, sier Hålien.

Eierskapstilsynet har undersøkt om BT får for stor dominans i Hordaland etter oppkjøpet som sikret BT 75 prosent av aksjene i TVHordaland. Ifølge tilsynet selv var dette en ren rutineundersøkelse.

I vedtaket sitt skriver Eierskapstilsynet at «vilkårene for inngrep er oppfylt» i denne saken. Likevel har altså tilsynet funnet argumenter for ikke å gripe inn i dette tilfellet. Årsaken er at flere andre avishus i Norge eier store andeler i lokale tv-stasjoner. For eksempel eier Adresseavisen 99 prosent av TVTrøndelag, Stavanger Aftenblad eier 100 prosent av TV-Vest og Tønsbergs Blad eier 90 prosent av TVVestfold. Offentlige myndigheter har ikke tidligere motsatt seg at avishus har skaffet seg tv-stasjoner. Hvis Bergens Tidende skulle nektes nå, kunne det blitt oppfattet som forskjellsbehandling. Tilsynet skriver følgende:

«Dersom Eierskapstilsynet griper inn mot BTs erverv i denne saken, kan det lett oppfattes som urimelig forskjellsbehandling. Etter tilsynets vurdering bør staten gjennom utforming av regelverket for konsesjon ta stilling til om avishus skal kunne ha konsesjon til lokalfjernsyn innenfor sitt dekningsområde.»

Det var i oktober i fjor at BT kjøpte seg opp fra 19 til 75 prosent av aksjene i TVHordaland.

fakta/Eierskapstilsynet * Eierskapstilsynets oppgave er å føre tilsyn med erverv innen dagspresse og kringkasting.

  • I Norge har vi regler som skal hindre at én eller bare noen få medieeiere får for stor dominans i et område. Formålet med dette er å fremme ytringsfrihet og mediemangfold.