I seg selv en absurd situasjon, men her fordekker BT sannheten, ved ikke å fortelle at den skyldige er av utenlandsk opprinnelse. Dette er et eksempel på et tildekkingsmønster BT ofte følger, ved bevisst å unnlate å opplyse leserne at den skyldige i et kriminalitetstilfelle er innvandrer, de gangene dette er tilfelle. Hvorfor forteller ikke BT dette, istedenfor bare uttrykket «mann voldtok»? Er det fordi venstrekreftene i avisen er så sterke at sannheten om hvor den skyldige er fra må tildekkes? Synes BT denne form for sensur fører til et godt og riktig bilde av kriminaliteten i samfunnet?

PETTER KIRKEFJORD