I år var arrangementet lagt til Bergen. Etter innledende runder, var 41 kor kvalifisert for finalen i Grieghallen 3. og 4. oktober.

Korsang er, nest etter fotball, den organiserte fritidsaktiviteten flest mennesker driver med i Norge. I forkant fikk konkurransen liten publisitet. Lørdag 4. oktober kunne vi derimot lese i BT at «Sangfugler fra hele landet konkurrerer i kor». Spent leste jeg avisen søndag for å se hva BT hadde å si om andre konkurransedag, med klasse A og prisutdeling. Det jeg fant var et bilde av et mannskor som drakk øl på en av byens puber. Nærmest som en parentes ble det nevnt at koret hadde deltatt i en konkurranse. Mandag 6. oktober fant jeg en kort tekst med oversikt over hvem som hadde fått de tre øverste plasseringene i klasse A. Tekst og bilde viste tydelig at journalisten ikke hadde vært til stede under denne delen av konkurransen. Med en overskrift som «Synger bra i Hordaland» savnet jeg også noe om de øvrige Hordalands-korene som deltok.

Naturligvis har Norges Korforbund og alle som er engasjert i korarbeid et ansvar for å nå ut til mediene. Her kan vi definitivt bli flinkere. Som kordirigent gjennom flere år kan jeg likevel slå fast at det er vanskelig å få pressens oppmerksomhet. BT har ikke gitt Landsfinale for kor tilstrekkelig spalteplass, og innholdet i de trykte artikler holder heller ikke mål. Norges største korkonkurranse fortjener en seriøs behandling i en avis som søker å ha en seriøs kulturjournalistikk.

GRO ESPEDAL, DIRIGENT STUDINEKORET SIRENENE