Dagen etter der igjen ringte jeg BKK for å høre om dette var nødvendig hvis jeg skaffet meg en ny leverandør med en gang. Han jeg snakket med kom til at hvis jeg var rask, kunne de nok føre meg direkte over på ny leverandørkontrakt.Neste dag ordnet jeg ny kontrakt med Kraftkompaniet Vest, fordi de var billigst. Jeg trodde alt var i orden, spesielt siden informasjonsdirektør Kjell Harald Lunde i BKK i et innlegg i BT forsikret at de ikke hadde til hensikt å sko seg på disse kundene.

For en del dager siden fikk jeg brev fra BKK med beskjed om at jeg måtte lese av måleren 26/3. Jeg ble mistenksom, for det var jo bare tre uker siden siste avlesing. Jeg ringte BKK, og fikk følgende beskjed: De hadde mottatt bekreftelse på inngått kontrakt fra Kraftkompaniet Vest 5/3. Det var vanlig ved leverandørskifte at kontrakten begynte å gjelde først tre uker etter at den var inngått. Derfor ville jeg ikke bli overført til min nye leverandør før 26/3, og jeg måtte følgelig kjøpe spot-kraft fra BKK i mellomperioden. Grunnen til at jeg måtte betale den dyre spot-prisen var at de plutselig hadde fått leveringsplikt for 5000 nye kunder, og de måtte derfor ut og kjøpe kraft i markedet. De tjente egentlig ikke noe på dette.Jeg prøvde å argumentere med at i så fall kunne de vel se bort fra treukers-regelen. Nei, det var fast praksis ved leverandørskifte og ikke noe å gjøre med. Jeg gjorde oppmerksom på hvilken beskjed jeg hadde fått fra BKK tidligere, og at dette ikke var noe vanlig leverandørskifte, men det hjalp ikke å diskutere.

Jeg har undersøkt litt om denne treukers-regelen virkelig er så ufravikelig som BKK gir inntrykk av, og det er den tydeligvis ikke. I Oslo og Drammen har de taklet denne situasjonen på en helt annen måte for de av Norigos kunder som bor i deres områder.Viken Energi har f.eks. gitt sine «nye kunder» beskjed om at hvis de skaffet seg ny leverandørkontrakt før 23. mars, ville de tilbakedatere den nye kontrakten, slik at den ble gjeldende fra den dato Norigo ble suspendert. Jeg hadde altså ny kontrakt klar allerede 5. mars, men istedenfor å tilbakedatere 5–6 dager, velger altså BKK å gjøre det motsatte. De legger til tre uker, med den følge at kunden får en ekstraregning på bortimot 200 kroner for denne korte perioden.

Hvorfor gjør så BKK dette? Hvorfor er de så surmaget overfor dem som ikke vil kjøpe den vanligvis dyre kraften de har å tilby? Den oppgitte grunnen – at dette er en regel som de må følge – er tydeligvis bare vikar. Tjener de ikke noe på det? Det var ca. 5000 kunder som ufrivillig havnet i fanget på BKK. Hvis jeg er en gjennomsnittskunde, noe jeg tror jeg er, så får de inn ca. en million kroner mer for denne korte perioden enn disse kundene ville ha betalt til Kraftkompaniet Vest for samme kraft i samme tidsrom. Jeg kjenner ikke mekanismene her så godt at jeg kan si hva de eventuelt tjener, men hvis det virkelig stemmer at de ikke tjener noe på det, så gjenstår det bare én grunn: De vil straffe dem som utnytter konkurransen i markedet til å få billigst mulig kraft.

Jeg er lite imponert over måten BKK takler konkurranse på.

Kjell Strømme Celius