I 2003 mottar Bergen utbytte for 2002 på 94 mill., som tilsvarer 2 prosent direkteavkastning i forhold til antatt markedsverdi. Det er under halvparten av det man kan oppnå på en trygg sparekonto i banken. Vi kunne altså hatt om lag 100 millioner mer å rutte med bare ved å sette pengene i banken.

Kraftproduksjon og -distribusjon er en sentral del av landets infrastruktur. Før i tiden eide kommunene sine lokale nett og hadde normalt et direkte eller indirekte engasjement innen produksjon. I dag er kraftlevering en gjennomregulert virksomhet som kan eies av hvem som helst som følger forskriftene. Produksjon er regulert gjennom konsesjonslov og hjemfallsrett. Arvesølvet er godt beskyttet i nasjonalt lovverk og uansett eierskap kan man ikke ta med seg vassdrag eller ledningsnett.

Mange kommuner har derfor solgt seg ut, også fordi man mangler kompetanse og kapital i forhold til å være gode eiere i en profesjonalisert og industrialisert energisektor. Kommunene trenger verdiene til andre formål, som ny infrastruktur, skole og eldreomsorg.

Å ha milliarder i ett enkelt aksjeselskap er også risikabelt. Man skal ikke ha alle eggene i en kurv. Aksjemarkedet har vist at aksjeverdier kan være usikre. BKK er ikke børsnotert, men risikoen reflekteres i variable resultater og et usikkert marked for omsetning av selskapets aksjer.

Bergen Høyre har programfestet at det ikke er en kommunal kjerneoppgave å være eier av næringsvirksomhet. Høyre vil vurdere salg, helt eller delvis, av bl.a. BKK. Det har aldri vært snakk om hastverk, verdiene skal forvaltes best mulig. Saken må vurderes i forhold til situasjonen for de ansatte, virkninger for regionen og i forhold til øvrige kommunale aksjonærer.

Etter 16 år med Ap/KrF-styre er Bergen i en alvorlig økonomiske krise, med store underskudd og en åpenbar mangel på kontroll. Underskuddet i 2002 var nesten 300 millioner. Byrådet har så langt sendt regningen til skoleelevene og de eldre, og kuttet i kjerneoppgaver. Byrådet vil av politiske årsaker ikke gjennomføre nødvendig effektivisering eller konkurranseutsetting, og tviholder på kommunale eierposter i næringslivet. Handlingslammelsen og mangelen på løsninger er skremmende.

Ingmar Ljones, tidligere KrF-ordfører, og finansbyråd Trond Tystad fra Ap har hisset seg opp over Høyres standpunkt. Det er litt rart. Ljones og Tystad har flittig solgt ut kommunale eierposter, både gjennom salg av Bergen Lysverker og gjennom salg av aksjer i BKK til Statkraft. Til sammen har Ljones og Tystad solgt for om lag 4 milliarder, og redusert Bergens posisjon i BKK fra storaksjonær til et haleheng til Statkraft.

KrF styrer sammen med Høyre i Oslo, Trondheim og Stavanger. Av de fire store byene er det kun Bergen som er i akutt økonomisk krise. De andre byene har gjennomført nødvendige reformer, og sett effektene av det. Resultatet er at det blir mer til de varme sakene, til barn og eldre.

Torbjørn Hansen, stortingsrepresentant og formann Bergen Høyre