BKK kan velge maksimal eller minimal avkastning på nettleien. BKK velger maks avkastning. Det er ikke lenge siden et av byens styrende politiske partier kalte dette fiskalskatt. NVE fastsetter inntektsrammen, men driver ikke revisorvirksomhet. Det er vel videre riktig at BKK feilvurderte inntektene i 02 og fikk derfor en mindre inntekt på nærmere 50 mill. kroner, som de nå har valgt å ta inn igjen fra nettbrukerne. Selv om nett mer enn oppfylte kravet til avkastning.

NVE stiller rammekrav til BKK Nett. Når BKK Nett velger å «kjøpe» tjenester fra BKK stab fastsettes prisen på disse internt i BKK. Monopolselskapet kjøper altså flere tjenester som personal-, økonomi-, kontorstøtte-, eiendom-, innkjøp, finans— og informasjonstjenester fra morselskapet. I tillegg kjøper nettselskapet alle kundetjenester fra Fjordkraft. Er dette en sammenblanding av konkurranse og monopol? Så langt jeg kjenner til opererer morselskapet som finansinstitusjon innad i BKK, hva betaler monopolselskapet i renter og hvordan reguleres disse? Kostnadene på disse tjenestene tas ut som konsernkostnader og belastes nettselskapet før kravet til avkastning og før skattbart resultat. Fordeles disse kostnadene etter reelt utførte tjenester bestilt av nettselskapet eller er de hode- og kvm-fordelt bl.a. til nettselskapet av økonomiske grunner, skatteplanlegging? Er dette tjenester BKK Nett strengt tatt har behov for?

BKK har flere ledige eiendommer, for eksempel administrasjonsbygget på Os, hvem betaler for disse? Morselskapet er en stor enhet innen BKK, det skulle være nok å nevne at her sitter 6 eller 7 direktører, i tillegg kommer 4 eller 5 direktører fra selskapene. BKK har snart flere direktører enn montører. Alle disse problemstillingene lå inne i mitt første innlegg, markedssjefen unnlot å svare og jeg gjentar og utdyper derfor problemstillingen. I tillegg spurte jeg om vedlikeholdet og investeringene i nettet har økt i takt med nettariffen. Passer det ikke markedssjefen å svare, er det kanskje andre i selskapet som føler seg kallet, hva med nettdirektøren - som vel er den som har det egentlige ansvaret?

La meg gjenta et relativt enkelt spørsmål: « Hvor ble det av milliardavkastningen som styreformannen i BKK lovet eierne? » BKK har kjøpt opp selskaper fra Bergen Lysverker til Himal Power Ltd? For 7858,2 mill. kroner etter BKKs egne tall. En prosent avkastning på disse investeringene alene ville gitt 78,5 mill. til eierne. Hva er den egentlige avkastningen på denne formidable investeringen fra et offentlig selskap? Hva er avkastningen på Himal Power, kjøpt for 112 mill. kroner, når en trekker fra reiser for styret og administrasjon i BKK? Hvorfor skal BKK eie et selskap i Nepal. Kjekt å ha?

BKK er et selskap som i hovedtrekkene er eid av kundene gjennom kommunale og statlige eierandeler, det er vi som må stille spørsmål om selskapets driftsform.

Av NT