For det første: Nettselskapene ivaretar en monopolfunksjon i samfunnet, og vår virksomhet innenfor monopolområdet er derfor styrt og regulert av myndighetene (NVE).

For det andre: BKK Nett får hvert år en ramme for de totale inntektene fra NVE. Vi forsøker å beregne nettleien slik at kundene samlet sett betaler inn et beløp som tilsvarer denne inntektsrammen.

For det tredje: Kostnadene i nettvirksomheten er i hovedsak faste og uavhengige av bruken av nettet. Vi mener at det er riktig at dette også gjenspeiles i nettleien.

De siste årene har inntektene fra nettet vært lavere enn vår inntektsramme. Vi tilpasser derfor nettleien slik at vi er i balanse i løpet av et par år. Deretter håper vi at nettleien kan flate ut og bli stabil og uavhengig av bruken av nettet.

Til slutt: Myndighetene oppfordrer til å spare strøm. Mindre forbruk gir lavere strømregning til forbrukerne for selve kraften de får levert. Men i nettet har vi i stor grad de samme kostnadene, og disse må fordeles ut på kundene våre. Vi i BKK forstår at det kan være vanskelig å akseptere at en monopolbedrift øker prisene sine slik vi gjør. Vi kan forsikre om at dette skjer innenfor de rammene som myndighetene har gitt oss og i samsvar med eiernes forventninger.

BERNHARD HAUKLAND

MARKEDSSJEF, BKK NETT AS