KJELL SKOGLUND, FAGANSVARLIG I BKK

Vi i BKK er kjent med problemstillingen og prøver så langt vi kan å ta hensyn. Utfordringen er at nettet er så omfattende (ca. 9600 km) og skogen vokser så raskt at vi er nødt til å rydde året rundt. Vi kommer ikke utenom en viss støy og arbeidsaktivitet mens dette pågår. Til gjengjeld går det fem år mellom hver gang vi rydder på samme sted. Hvis vi oppdager fuglereder i trær som skal beskjæres, går vi forbi disse og kommer igjen senere. For øvrig har vi god erfaring med andre tiltak for å beskytte fuglelivet, for eksempel å henge opp markører for å unngå at fugler flyr på ledningene. Men vi kan alltid bli bedre. Vi vil derfor invitere Dyrebeskyttelsen med på råd når vi skal planlegge neste års skogrydding.