TRINE EILERTSEN trine.eilertsen@bt.no

– BKK trenger penger, og det vil kommunene neppe tilføre selskapet, sier Bergens finansbyråd Trond Tystad.

Han er medlem av et utvalg som legger frem en rapport med forslag om at Vestlandskommunene gir slipp på aksjer i BKK. Foruten Tystad består utvalget av ordførerne Ole G. Fredheim i Fjell, Olav Steinar Namtvedt fra Radøy og Martin Vik fra Kvam.

Flere av kommunene er interessert i å selge seg helt ut av kraftselskapet. Utvalget foreslår at kommunene gir Statkraft mulighet til å kjøpe seg opp til en eierandel på 49,9 prosent i BKK. Salget skal delvis foregå som en aksjeutvidelse, der BKK får tilført friske penger, og delvis som et rent aksjesalg fra kommunene.

– Dermed beholder kommunene flertallet av aksjene i selskapet. Det er viktig for flere av dem, sier Tystad.

Gjennomføres salget som utvalget skisserer, vil Bergen kommune sitte med negativt flertall i selskapet mot dagens rene flertall. Det mener Tystad er tilstrekkelig.

Spørsmålet er om Statkraft er villig til å overta aksjene på slike betingelser.

– Jeg har hatt uformelle samtaler med Statkraft, som nok er interessert i å overta flertallet av aksjene. Men vi tror det skal være mulig å forhandle oss frem til en løsning, mener finansbyråden.

Ordførerne i eierkommunene skal møtes fredag 29. juni for å drøfte rapporten fra utvalget. Hvis de liker forslaget, regner Tystad med at det kan fattes en beslutning til høsten. Håpet er at salget kan være gjennomført innen nyttår.

Tystad har ingen formening om hva Bergen skal gjøre med pengene fra salget.

– Vi må finne en måte å kompensere for de 30 millioner kronene vi taper i årlig utbytte fra BKK, mener han.

Tystad ser for seg en form for fond for å sikre inntektene til kommunen.