Det er over seks år siden sist gang energiselskapet bygde et kraftverk av en viss størrelse. Også det skjedde i Modalen, med Åsebotn kraftverk, som stod ferdig i 1995.

— Egentlig er det nye kraftverket en fullføring av planene som ble lagt for kraftutbygging i Stølsheimen på 70-tallet, sier informasjonsdirektør Kjell Harald Lunde i BKK.

Det som gjør at BKK nå finner det lønnsomt å ta opp igjen planene, er den store prisforskjellen på kraft vinterstid sammenlignet med sommertid. På sommerstid skal det nye verket pumpe vann opp igjen i magasinene. Dermed får man mer vann, og et verk med større produksjonskapasitet på vinterstid, når prisene er på det høyeste. Lunde hevder BKK ser det nye kraftverket som politisk- og miljømessig uproblematisk

— Vi fikk konsesjon på byggingen allerede tidlig på 90-tallet. Nå trenger vi bare en liten utsettelse på ferdigstillingen av verket, ettersom det i konsesjonen heter at vi skal være ferdig i 2004, opplyser Lunde.

BKK er ute og henter inn priser på byggingen nå, men vil fysisk ikke være i gang før om ett år. Lunde ser for seg en anleggsperiode på tre til fire år.