Debatt

Av Kurt Oddekalv,

leder NMF

Sitat: «De 7000 innbyggerne i Løten leverer totalt sett mer plast til gjenvinning enn Bergens 230. 000 innbyggere!»

Norges miljøvernforbund har gjennom mange år lagt ned et omfattende arbeid for å presse gjennom en tilfredsstillende ordning for kildesortering og materialgjenvinning i Bergen. En gjenbruksstasjon hvor vanlige folk lett kan bli kvitt utsortert avfall var en del av resultatet av vårt arbeid. NMF var derfor meget fornøyd da Fana Stein og Gjenvinning (FSG) startet gjenbruksstasjon i Rådalen hvor forholdene var godt tilrettelagt for dette gjennom lange åpningstider og god logistikk.

Etter at BIR overtok ansvaret for gjenbruksstasjonen er forholdene blitt stadig verre, blant annet ved nedkorting av åpningstidene, dårlig tilrettelegging for plastinnsamling m.m. Gjenbruksstasjonen åpner i dag først klokken elleve, og det har da dannet seg lange køer av folk som har brukt hele formiddagen og deler av arbeidstiden på en miljøbevisst handling. Ikke rent få mister på denne måten både vilje og motivasjon til å kildesortere. Dette synes også å være BIRs hensikt med denne idiotiske åpningstiden som forarger både kunder og ansatte i Rådalen, som daglig finner nye verdier og ressurser som kan tas vare på fremfor å brennes.

Spesielt dårlig står det til med plastsorteringen som er organisert særdeles tungvint, noe som vises på resultatet. Plastavfall utsortert til gjenvinning i Bergen er lavere enn i Løten kommune. De 7000 innbyggerne i Løten leverer totalt sett mer plast til gjenvinning enn Bergens 230.000 innbyggere!

Vi er ikke i tvil om at dette er bevisst politikk fra BIRs side. Iveren etter å putte mer avfall inn i det forurensende forbrenningsanlegget har nok en gang tatt overhånd.

På samme måte som vi arbeidet for — og lyktes med - å stanse BIRs groteske forsøk på å ødelegge pappinnsamlingen tidligere i år, vil NMF nå arbeide politisk for å presse BIR til retrett også i denne saken.

Vi er nå spent på hvilket politisk parti som tar opp dette problemet og får åpningstiden på gjenbruksstasjonen kildesortert en gang for alltid.