Hvordan får man tilfredse og selvopptatte bergensere til å kildesortere i betydelig større grad enn det som er tilfelle i dag ?

BIR må ta ansvaret for å gi befolkningen muligheten og til å kildesortere effektivt. I nærmiljøet. Papp, papir, glass og metall, ja vel. Men PLAST? Vi er storforbrukere av plast og det er slett ikke miljøvennlig å kaste plasten i restavfallet. Dersom alle sorterte papir-, papp-, glass-, metall— og plastavfall i sin helhet til resirkulering, og også komposterte matavfallet, ville det knapt være noe restavfall å brenne! Det er dette som forhindrer BIR fra å legge opp til et bedre kildesorteringsopplegg: En omfattende informasjons- og holdningskampanje for effektiv kildesortering. Flere lokale returpunkter, der man kan levere alle kategorier på alle punktene inkludert beholder for plastavfall. Hyppigere tømming og ikke minst en skikkelig strategi og mål for mengde innsamlet avfall. BIR må få sine egne holdninger og motiver for ikke å gjøre dette i retur i form av strenge direktiver fra bestemmende myndigheter. Man kan ikke forvente at folk skal dra til Rådalen, Møllendal, eller Åsane for å levere plast. Men man kan forlange av alle en holdning og bevissthet til hva vi kaster hvor og hvorfor. Politikere og de som forvalter bosset skal ligge i front og påvirke folks holdninger ytterligere.

Dessverre er energien i bosset blitt bedre butikk og større prestisje enn å resirkulere. Derfor har Bergen en av landets dårligste kildesorteringsordninger og en svært lav resirkuleringsprosent. En ytterst giftig sannhet. Da hjelper det ikke miljøet, Oddekalv, å diskutere de etter mitt syn ganske tilstrekkelige åpningstidene i Rådalen, det eneste strået BIRs informasjonsansvarlig behøver å ta fatt i: Hun skryter uhemmet og retorisk over disse uvesentligheter. Du som har giddet å lese dette: Sorter og resirkuler alt du kan: Hver papirbit. Riv plasten ut av vinduskonvolutten for at det skal bli sortert som papir, og legg til og med plastsnøret rundt julepakkene i plastavfallet sammen med påleggsinnpakningen. Skyll ingenting i varmt vann. Og julepapiret skal ikke få brenne i giftproduksjonsanlegget i Rådalen! Miljøvern starter altså i hjemmet. Vi stoler på at bosset havner der det skal?

KJELL ERIK HUSOM