Av Stig Høisæther,

leder Leieboerforeningen i Bergen

Vi har ca 250 henvendelser i året fra kommunale leieboere som klager på feil og mangler eller på andre kurante saker. Så langt dette året sier halvparten at de ikke våger å klage fordi en er redd for å bli kastet på gaten, bli sagt opp eller at leieavtalen som er tidsbestemt ikke blir fornyet om «en syter mer for sin sak». Leieboerne signaliserer ofte at de er redde etter å bli behandlet på en måte som gjør at de trekker seg.

I noen få tilfeller kan selvsagt leieboere selv lage problemer om de ikke er samarbeidsvillige eller har en feil holdning når en skal påklage en sak. Men det vi registrerer er en hersketeknikk som vi også møter på det private leiemarkedet som er håpløs lite hold i. Når Leieboerforeningen arbeider i feltet og undersøker feil og mangler ved boliger, så gjør vi en grundig jobb. Vi besiktiger flere hundre boliger i året, og nå etter at ny husleielov kom, så har vi sett en holdningsendring til det verre fra utleiere generelt.

Når soppen og råten er synlig og boligen så fuktig at selv klærne i klesskapet råtner, så skylder utleiere på feil bruk av boligen. Når vegger har synlige svarte rosetter som viser råte og sopp som tydelig kommer fra utsiden, så er det også feil bruk av boligen. Vi er leie av at utleiere bagatelliserer og ikke tar sakene alvorlig hvor leieboer kan få helsen sin ødelagt. Når husverten BBB som skal ivareta de leieboere som sto uten bolig på grunn av de grådige utleierne på det private leiemarkedet som kjører sin fremstilling på samme måte, så er det toppen på frekkhet.

Leieboerforeningen i Bergen mener nå at BBB legger klare signaler på at de ønsker å herske og skape et regime overfor leieboerne. Signalene er at om en klager på feil og mangler, så betyr det at en bruker boligen feil. Det er leieboerne sin egen feil om det har medført store helseplager, selv om leieboer har måttet flytte ut. Det er en del av de vonde signalene BBB fremstiller overfor sine leieboere. Leieboerforeningen i Bergen krever nå en holdningsendring fra hele BBB sin ledelse, for dette kan vi ikke leve med. Dette er regelrett en form for mobbing av egne leieboere som vi vil ha oss frabedt å se i pressen eller i brev. Leieboerne hos BBB bør i mindre grad ringe til administrasjonen og heller reklamere skriftlig om boligen er i mangelfull stand eller om en har andre relevante saker en ønsker å ta opp med BBB.

Leieboerforeningen i Bergen kan også kontaktes slik at vi kan hjelpe leieboer med rettigheter overfor de ulike problemstillingene en måtte ha. Vårt arbeid er grundig, og vi fører bevis på hvilken stand boligene er i og finner ofte årsaken til hvorfor manglene har oppstått.