Direktør i BA konsern, Olav Terje Bergo, sier Statens Medieforvaltning i behandlingen av BAs klagesak la avgjørende vekt på hensynet til kontinuitet, og mindre vekt på andre hensyn som mangfold og ytringsfrihet.

— I P4-saken har departementet nesten ikke lagt vekt på kontinuitet, men stor vekt på innholdet. Og det høres utmerket ut. Men hvorfor legge stor vekt på kontinuitet i den ene tildelingen, men ikke i den andre? Det virker umiddelbart underlig, sier Bergo.

Han har nå bedt om å få tilsendt alle papirene i P4-saken. Så vil advokatfirmaet Wikborg & Rein vurdere om det er grunnlag for erstatningssøksmål.

— Hvorfor er dette så viktig for BA?

— Det er dødbringende for en mediebedrift i en by med to medier å havne i en situasjon der den ene mediebedriften har fått evig rett til å publisere på den ene mediekanalen. Og det kommer til å bli mer dødbringende med årene.

Sjefredaktør Einar Hålien i Bergens Tidende mener de to konsesjonstildelingene er svært forskjellige.

— Når Kanal 4 får konsesjon, er det fordi kanal 4 har lagt frem et helt annet programkonsept og innhold enn det P4 kunne tilby. I forhold til radiokonsesjonen har det veid tyngre enn kontinuitet. I søknadene om konsesjon for lokal-tv var det få forskjeller i innhold mellom BA og BTs søknad. Da faller hovedargumentet til Bergo bort, slik jeg kan bedømme det.

Hålien sier han ikke har oppfattet at departementet har lagt avgjørende vekt på det innbyrdes styrkeforholdet mellom BT og BA.

— Et annet hovedpoeng er at P4 har vært en gullgruve nærmest fra dag 1. TVHordaland har tapt penger de første årene og brukt midler til å bygge opp en stasjon som nå driver i balanse. Nå må eierne få mulighet til å høste noe på det en har brukt mange år på å bygge opp.