Tirsdag varslet Bergensia Badeland gjennom Bergens Tidende et søksmål mot kommunen på flere titall millioner kroner. Striden står om en tomt på Nygårdstangen, der daglig leder Hermund Linde i Bergensia ønsker å bygge et badeland. På grunn av forurensningsspørsmål ble ikke opsjonsavtalen utløst innen fristen 1. juli, og partene står nå steilt mot hverandre.

— I beste fall vil jeg si vi har et profesjonelt forhold. Men utfra de ressursene som står på spill i denne saken, har det ikke vært uvanlig høy temperatur, sier Øvrebotten. Han mener det overhodet ikke har vært snakk om trening av saken.

— Det har tatt lang tid, men det er fordi vi har vært uenige. Men det er på det rene at skal de bygge, må de gjøre det uten å vite om det kommer svømmeanlegg.

Øvrebotten forteller at de intern i kommunen nå vil diskutere saken for å se hvordan de vil håndtere den videre.

— Hvorfor vil dere ikke gi utsettelse på fristene?

— Om de ikke vil bygge, kan andre interessenter eller vi bruke området. Det ønsker vi klarhet om så snart som mulig, sier BBE-direktøren, og legger til at han ikke kjenner til andre som er interessert i tomten.

— Hvilke gode poeng har Bergensia i forhold til et søksmål?

— Det ønsker jeg ikke å svare på.