GUNNAR WIEDERSTRØM

— Bergen Høyre har ingen organisert virksomhet knyttet til hvem som skal få kumuleringer, strykninger og slengere ved kommunevalget, sier formann Torbjørn Hansen.

I går kunne Bergens Tidende fortelle at det forelå et samarbeid mellom Høyre-folk og de såkalte kuppmakerne i Frp foran kommunevalget i 1999, om utdeling av slengere på stemmesedlene. Seks kandidater på Høyre-listen fikk nærmere 70 slengere hver fra Frp-ere, noe som sikret en representant plass i bystyret og to representanter varamannsplass.

Hansen mener det er helt kurant å gjennomføre aksjoner for å få noen opp og frem på listene ved kommunevalget.

— Valgloven legger opp til det, og vi i Høyre legger oss ikke opp i hva enkeltpersoner i vårt parti måtte gjøre for å skaffe kumuleringer og slengere. Det er ikke noe nytt at våre velgere gir slengere til Frp og andre partis kandidater.

— Tar det seg pent ut at man i Høyre organiserer en slengeraksjon for å hjelpe kuppmakere i Frp?

— Jeg har ikke grunnlag for å tro at det var en slik organisert aksjon i Høyre. Dessuten ser det ikke ut til at Frp-erne fikk så mange slengere.

— Ville du forsvare et slikt samarbeid med Frp-er?

— Jeg ville som formann ikke ha engasjert meg. Jeg ville gjort det klart at Bergen Høyre som parti ikke vil involvere seg. Men jeg ville ikke fraråde at det ble gjort av andre medlemmer. Vi må ha en åpen holdning til at folk bruker de mekanismer som loven åpner for å påvirke rekkefølgen på kandidatlisten.