• Det er en allmenn akseptert sannhet at Fremskrittspartiet skal være motstandere av kultur. Det er ikke alltid riktig, sier ordfører Terje Søviknes.

Han avviser at han stod i spissen for en kulturmassakre i Os før jul.

— Vi aksepterte ikke rådmannens forslag til kutt i tilskuddet til frivillige organisasjoner. Dessuten satt vi av 4,5 millioner kroner til aktivitetshus på Nore Neset. Det er i høyeste grad kultur. Og det blir like god kultur selv om det er private som står ansvarlig for bygging og drift av bygget, mener Søviknes.

Han påpeker at kommunen de siste årene har vært med å spleise på amfiscenen Fjellhallen og har lagt grunnlag for kultursenter i den gamle Vognhallen.

— Jeg stiller meg undrende til det voldsomme fokus på Frp som så kulturfiendtlige, sier Søviknes.