— Jeg er ikke sikker på om vi var i noen valgsituasjon, lyder Birkelands første svar.

— Byrådsleder Strøm-Erichsen sier til BT at KrF bestemte hvem som skulle ut av byrådet?

— Slik jeg husker det var dette en helt uproblematisk løsning. Helen hadde et svært omfattende saksfelt. Dette området skulle fortsatt ligge under en byråd. Skulle Per Inge bare stupe uti dette svært kompliserte saksfeltet? I mitt hode var dette en ganske ukomplisert avgjørelse.

— Hva betydde det for deres vurdering at Vannebo gikk ut i arbeidsledighet?

— Vi hadde den biten inne i bildet også, men det som var avgjørende var det store saksfeltet som Helen hadde satt seg inn, som hun hadde kompetanse på, og som fortsatt skulle være en del av byrådets ansvarsområde.

— Hvilken betydning hadde det for avgjørelsen at Fløisand nå skulle tilbake i bypolitikken, men Torill Selvsvold Nyborg skulle ha førsteplass på fylkestingslisten?

— Jeg ser ikke noen grunn til å kommentere dette utover det jeg alt har gjort, sier Birkeland.