Dette er en protest mot den mistillit som ligger i den pågående avvæpning.

Er jeg ikke skikket til å ta vare på et funksjonsdyktig våpen, er jeg heller ikke skikket til å gjøre tjeneste som soldat for landets forsvar.

Media, politisk ledelse og kanskje ikke minst forsvarledelsen, forstår ikke hvilke effekt denne avvæpning vil ha på forsvarsviljen. 80.000 HV mannskaper og alminnelige borgere skjøtter daglig sin forsvarsplikt, og øvrige samfunnsmessige plikter. Er tilliten borte, lar vi heller være.

LEIF H. AUKE, MENIG SOLDAT HV06