Med praktisk bistand fra Statens vegvesen Hordaland har Bergen Turlag tatt initiativ til en automatisk telling av biler fra Skansemyren Idrettsplass mot Fløyen.

I en periode på to-tre uker skal alt som beveger seg på fire hjul i fjellet registreres av boksen. Turlagets utgangspunkt er glassklart; bilkjøring på turveiene må ned på et minimum.

— Vi ønsker fysiske sperringer ved innkjøringene til Byfjellene, ikke minst til Fløyen. Dagens ordning er for liberal og gir unødig mye bilkjøring i fjellet, sier naturvernkonsulent Sølve Sondbø i Bergen Turlag.

Men turlaget kjenner ikke omfanget av denne kjøringen godt nok.

— Sannsynligvis er trafikken økende. Men for å komme vekk fra synsingen, må vi ha dokumentasjon. Derfor gjennomfører vi trafikktellingen, sier Sondbø.

Står i to uker

I «bushen» ca. 700 meter ovenfor Skansemyren har Statens vegvesen derfor anbrakt en av sine kjente og kjære grå radarbokser. Ikke for å knipe fartssyndere denne gangen, men for å telle trafikk.

— Vi regner med å ha boksen stående en to ukers tid til, forteller overingeniør Terje Handeland ved vegkontorets trafikkavdeling.

Resultatet av tellingen vil bli overlatt Bergen Turlag, men først offentliggjort i februar, sammen med resultatet av den store byfjellsundersøkelsen.

Samme fornemmelse

På Bysiden lørdag ga skogmester Axel Ingvaldsen uttrykk for at biltrafikken til Fløyen er blitt større, etter at det ikke lenger er nødvendig å innhente politiets tillatelse for å kjøre til fjells.

Bergen Turlag har samme fornemmelse. Allerede i 1992 ba man kommunen stenge innkjøringene til Byfjellene med bom. Spesielt gjaldt dette for Kamveien fra Skansemyren Idrettsplass.

— Det ønsket står fremdeles ved lag, sier Sondbø. Nesten ti år etter turlagets første utspill, har man derfor dratt i gang undersøkelsen som skal brukes som dokumentasjon i arbeidet for en mer restriktiv kjørepolitikk i Byfjellene. Skader på rekkverk og murer mellom Skansemyren og Rundemanen indikerer at veien er utsatt for betydelig større trafikkbelastning enn den er dimensjonert for.

Mange grensetilfeller

Med dagens bestemmelser er det etter turlagets oppfatning duket for mange grensetilfeller for hva som er tillatt kjøring.

For eksempel mener man at lag og organisasjoner som har aktivitet på Byfjellene, kan bruke «varelevering» som påskudd for å legitimere kjøring til hytter på store utfartsdager.

— Derfor er vi blant annet interessert i å kartlegge hvilke ukedager det brukes bil til fjells, sier Sølve Sondbø.

TELLER: Her er radaren som er plassert i Kamveien ovenfor Skansemyren Idrettsplass for å telle biltrafikken til Fløyen og Rundemanen.
FOTO: RUNE NIELSEN