Forslaget fikk bred tilslutning i årsmøtet. Dette er et etterlengtet vedtak, som signaliserer at det er viktig at vi har et etisk forsvarlig dyrehold.

De siste årene har motstanden mot pelsdyroppdrett stadig økt. Vanlige folk opponerer mot utilfredsstillende hold av dyr uten at dette har noen hensikt. Pels er et unødig luksusprodukt, og prisen som må betales moralsk sett er for høy.

Mink og rev som holdes i pelsfarmer for å produsere pels, lever under totalt utilfredsstillende kår. Dyrenes naturlige behov er ulike, mink er et dyr som i det fri tilbringer mye tid i vann. Rev vandrer over store områder. I pelsfarmene lever dyrene i små bur uten stimulans og bevegelsesfrihet. At dyrene ikke har det bra vises bl.a. gjennom valpedrap og selvskading.

Den Norske Veterinærforening vedtok i 2001 en klar uttalelse om at dyrenes behov ikke blir tilfredsstillende ivaretatt, og at næringen bør avvikles. Rådet for dyreetikk har også klart sagt at pelsdyrhold for produksjon av pels etisk sett ikke kan forsvares. Det er klare signaler fra den fremste kompetansen vi har på dyrehelse og dyreetikk. Det kan vi ikke lenger overse.

I flere europeiske land er reve— og minkfarming blitt forbudt, nå må Norge følge etter. I Norge har vi en veldig liten næring på dette området. Den generer lite økonomisk, utgjør få arbeidsplasser, men medfører store miljøskader og bringer med seg altfor mange moralske overtramp.

Hordaland Arbeiderparti mener at Arbeiderpartiet må tørre å ta det rette moralske valget i denne saken. Det skal denne våren legges fram en stortingsmelding om dyrevelferd. Dessverre fra landbruksminister Sponheim, som har vist lite engasjement i forhold til dette spørsmålet.

Arbeiderpartiet skal vise at moral og dyrevelferd er noe viktig, og ha en offensiv holdning i forhold til dette spørsmålet før og under behandlingen av stortingsmeldingen.

Av Åshild Fløisand,

leder AUF i Hordaland