Det ble dessverre ikke opplyst at alle de dyrene som det her refereres til er mulig å kjøpe i et hvilket som helst land i Europa. Alle dyrene kan kjøpes med papirer som tilfredsstiller Washington-konvensjonens krav til dokumentasjon om opprinnelse og oppdrett, og veterinærmyndighetenes krav til dokumentasjon om helsestatus. De dyrene det gjelder i denne konkrete saken har alle hatt de nødvendige papirer og importøren har handelen med tollmyndigheter, og har til og med betalt merverdiavgift ved importen.

Norge har underskrevet Washington-konvensjonen som har til hensikt å beskytte truede dyrearter mot utryddelse. Norske myndigheter bryter arrogant denne internasjonale avtalen når man i denne og flere andre saker har avlivet utryddelsestruede dyr.

Det er ikke mindre enn rent idioti og en skandale at veterinærmyndighetene ikke klarer å finne andre løsninger enn å drepe utryddelsestruede dyr. De gjeldende dyrene er verken farlige, lider av smittsomme sykdommer, eller lider noen som helt nød.

Norge er et av de få land som fører denne merkelige politikken. Man tror at man kan redde arter som er truet med utryddelse ved å drepe dem. Heldigvis er det ingen andre som fører en slik molbopolitikk,

Det er på høy tid at Dyrehelsetilsynet og Direktoratet for naturforvaltning revurderer sin naturstridige praksis og utarbeider logiske retningslinjer for korrekt handlemåte i slike saker.

NILS REITHER, VETERINÆR