La meg først si at tanken er ikke fremmed for meg. Jeg har selv våket over pasienter som ville komme til å dø i et smertehelvete om ikke smertelindrende doser ble økt i tråd med sykdommens utvikling. Vi skjønner vel også at det går en grense som kan ha blitt overskredet, men dette er grunnet barmhjertighet for pasientens lidelse når der ikke er noen vei tilbake til livet.

Når derimot Stein Husebø sier vi må ta aktiv dødshjelp mer i bruk, og at legeforeningen nå skal ta dette opp til diskusjon, skremmer det meg. Og når han dertil sitter godt tilbakelent og sier: «... og vi vil spare milliarder på helsebudsjettet».

Da var det sjokket kom. Det går ikke an! At pasienter kan få smertestillende midler etter behov er én ting. Det er gjort av barmhjertighet, men når aktiv dødshjelp skal brukes grunnet budsjettene — da, Stein Husebø, er det overlagt drap! Nå tror jeg nok legene vil være forsiktig når det angår yngre pasienter, så når det skal spares milliarder på helsebudsjettene ved aktiv dødshjelp må det jo være de gamle pasientene det skal spares på.

Det skal ble spennende å se om Husebøs kollegaer er enig med ham Kanskje kan overlege Husebøs syn på aktiv dødshjelp sørge for at Pensjonistpartiet kan skryte over at det nå er ledige sykehjemsplasser. Familiene som er glade i sine gamle tør nok ikke å overlate dem til det norske helsevesen og legene. Jeg tror nok det trengs en avklaring fra rette instanser, men kan vi få følelsen av trygghet tilbake?

Det er fullt forståelig at selvmord blant eldre er økende, men det skjer vel som oftest av ensomhet og at de ikke vil ligge sin familie til byrde, akkurat for det samfunnet som de har arbeidet for og gjort sin innsats for hele livet - ikke stiller opp. Nå er ikke selvmordene nok, det går ikke fort nok for budsjettene, så nå må samfunnet begynne med aktiv dødshjelp. Men siden detter er grunnet budsjettene er det etter min mening overlagt drap. Ved tidligere budsjettforhandlinger har bystyret kalkulert med en «naturlig avgang» og skifte av sykehjemssenger på 700 pasienter årlig. (700 personer må dø for å gi nye plasser.) Det skal jo bli spennende å se hvor høyt dette tallet blir om aktiv dødshjelp kommer som en salderingspost i budsjettene.

ERNA MUNDAL PEDERSEN,

TIDLIGERE KOMMUNALRÅD OG HELSE/SOSIALPOLITIKER