Ikke minst blir dette bekreftet gjennom den stadig økende tilstrømningen av cruiseskip og turister til byen, samt massevis av skryt fra utenlandsk presse. Men bare tenk hvor mye bedre bykjernen kunne bli om vi hadde kvittet oss med biltrafikken foran Bryggen. Istedenfor firefelts bilvei bør dette området omgjøres til en flott promenade med en rekke uterestauranter, kulturliv og benker omgitt av båtliv og historisk sus. Jeg skjønner at dere også er opptatt av dette, og håper nå at Skansentunnelen for alvor er under planlegging.

Jeg anser den som den eneste måten å skåne Bryggen for biltrafikk på lang sikt. I mellomtiden er det kommet frem en del forslag til «midlertidige tiltak», blant annet stenge Bryggen for biltrafikk i enkelte perioder, etc. Dette tror jeg imidlertid bare vil flytte problemet opp til Øvregaten, slik man opplevde under Cutty Sark i fjor. Men etter mitt skjønn kan faktisk mye av problemet på kort sikt løses ved noen enkle billige tiltak. Jeg foreslår følgende:

1. Bedre skilting

Mye av biltrafikken foran Bryggen skyldes uten tvil for dårlig veiskilting i sentrum. Mange anser Bryggen som naturlig kjørerute på strekningen Sandviken-Nygårdstangen, og tenker ikke på fordelene ved Fløyfjellstunnelen. Dette kan utbedres ved å sette opp skilt «Sandviken/Internasjonal E39/E16/585» allerede inne i Nygårdstunnelen samt på Nygårdsbroen. I dag står det kun Åsane/Oslo/Ålesund. Det bør dessuten settes opp tilsvarende skilt «E39 sør» «Sotra/Askøy 555» til høyre ved foten av Dreggsallmenningen samt tilføye «Sotra/Askøy 555» til venstre ved Skolten. Alt dette vil dirigere langt mer gjennomgangstrafikk inn i Fløyfjellstunnelen fremfor Bryggen.

2. Endringer i bompengeringen

Forståelig nok vil folk flest helst unngå 2 x 10 kroner i bompenger på under 15 minutter. Det er nettopp det man blir tvunget til ved å kjøre Nygårdstangen-Sandviken via Fløyfjellstunnelen (men ikke vice versa). Jeg foreslår derfor at kommunen enten endrer krysset på nordsiden av Fløyfjellstunnelen eller innfører et system der man kan reise ubegrenset inn i bompengeringen innen for eksempel 30 minutter. Dette kan gjøres ved å trykke klokkeslett og dato på kvitteringen. Jeg kan ikke se at Bergen kommune vil tape mye penger på dette. De færreste kjører inn i bompengeringen to ganger på under 30 minutter.

3. Forby tungtrafikk

Dette har vært nevnt i pressen tidligere, men ingenting er gjort. Jeg regner med at det meste av tungtrafikken over Bryggen skyldes den viktige forbindelsen mellom terminalene på Skolten/Dokken/Nygårdstangen. Det skal imidlertid ikke være nødvendig for dem å benytte Bryggen, da det må være gunstigere for store vogntog, etc. å kjøre Fløyfjellstunnelen-Nygårdstangen-Møhlenpris (ikke minst på grunn av trafikklys og elendig veidekke bortover Strandkaien og Jon Smørs gate). Hvis noen få vogntog om dagen for eksempel skal fra Skolten til Strandkaiområdet/Nordnes, så bør de heller få benytte Øvregaten. Jeg tror dessuten at mye av tungtrafikken over Bryggen er en annen konsekvens av dårlig veiskilting (regner med at ikke alle vogntogsjåfører er hjemmehørende i Bergen).

Jeg håper inderlig dere ansvarlige i kommunen vil overveie mine tre forslag til å avlaste Bryggen for biltrafikk. De krever verken mye tid eller penger. Jeg er overbevist om at dette vil bidra sterkt til å gjøre området langt mer trivelig frem til Skansentunnelen står ferdig forhåpentligvis om få år.

Av Per Kristian Sebak