— Det som kommer frem i artikkelen er totalt grunnløse beskyldninger, sier advokat John S. Raknes. Han representerer tidligere fotosjef i Bergens Tidende, Odd E. Nerbø, som krever inntil 500.000 kroner i tort og svie for BA-påstandene. Han vil også ha utsagnene i artikkelen kjent døde og maktesløse.

I går møttes partene til et forberedende rettsmøte. Det ble en kort affære.

— Vi har vidt forskjellig syn på virkeligheten. Denne saken kunne vært løst i avisspaltene. Den hører ikke hjemme i retten. Ballen blir nå sparket opp på tribunen, hevder redaktør Olav Terje Bergo i Bergensavisen.

Redaktøren presiserer at Færevåg ikke er ansatt i BA. Bergo mener at avisdebattanter må kunne komme til orde med «frie ytringer».

— Vi må tåle en frisk, skarp og tydelig tone. En slikt debattform er en kvalitet ved samfunnet, sier redaktøren.

Motparten mener også at saken skulle vært holdt unna rettssalen.

— Vi forsøkte å få til et forlik. Denne saken kunne vi løst, dersom motparten hadde vært villig til å komme oss i møte. Det var den overhodet ikke, sier Raknes.

— Bergo sier det må være høyde for påstander som dette i et åpent samfunn?

— Problemet er at dette ikke er noen fri ytring. Det er en altfor fri ytring. Spekulasjonene er grepet fullstendig ut av løse luften. Pressefolk som har tatt på seg ansvaret med å formidle det frie ord, må jo også sørge for at det går en grense et sted.

Bergens Tidende har tidligere inngått forlik med Reidar Osen etter et mye omtalt intervju med gallerieieren.