Dette var en god måte for ungdom å tjene egne penger, og så vidt jeg vet, så var vel folk flest tilfreds med ordningen. Så var det noen aviser som begynte med å komme ut til abonnentene før frokost, for man må jo ha noe å være opptatt med når man inntar dagens første måltid!

Morgenaviser ble det, og etter hvert ble ungdommen arbeidsledig og kunne slippe andre plikter enn leksene. Avisene blir nå kjørt ut til abonnentene om natten, og hvem avisbudet er, vet vel de færreste. Men så til poenget med ovenstående tittel: Denne aviskjøringen skal være så forbasket effektiv at alle andre hensyn av enkelte blir satt til side. Farten inne i boligstrøk ( for det er jo der folk bor ) skrus opp, og det rygges i en vanvittig fart, med den ekstra støy som naturlig kommer av det.

Er det slik at disse landeveiens konger ikke tenker over at når de jobber, er det meningen at de som bor langs veien skal ha nattero? Flere ganger den siste tiden har jeg, og flere jeg har snakket med, blitt vekket opp mellom kl 0230 og kl 04 av aviskjørende folk med dunk-dunk-musikk på full guffe. Hvis ikke dette uvesenet tar slutt, vurderer jeg å politianmelde forholdet. Både jeg og andre har behov for søvn for å kunne gjennomføre en arbeidsdag i et trafikkbilde som bare blir tettere og mindre oversiktlig ettersom tiden går.

Blir man vekket opp midt på natten, kan det være vanskelig å sovne igjen, med uopplagthet som følge. Dette kan ikke fortsette!

Finn Solheim