Grunnen var en prisliste fra Vinmonopolet som vi i fellesskap hadde grunn til å glede oss over. Selv om Vinmonopolets prisliste aldri har vært noen lektyre for meg. Den panegyrikk som vin ble omtalt med — som kultur i nevnte program - var rett og slett komisk. Å se et presumptivt fornuftig og forstandig menneske høytidsstemt og alvorlig i røst og blikk - snakke om vin og kultur - fikk meg til å tenke på hva av ondt som ville vederfares meg som ikke tok del i gildet. I store deler av mitt yrkesaktive liv har jeg vært AKAN-arbeider (arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani). Jeg har sett og opplevd det meste av belastede personer - som kanskje i utgangspunktet trodde at dette var kultur. Jeg har besøkt kurhjem med beboere fra ulike yrkesgrupper som ikke hadde noe felles - uten at de begynte med alkohol (pga. kulturbegrepet?). Selvfølgelig kjenner jeg mange avholdsfolk, men jeg kjenner ingen smuglere, jeg vet like fullt hva som følger i smuglernes fotspor - og at vi ikke har noe felles å glede oss over. Hvorfor så denne sammenkoblingen herr Stenstrøm - avholdsfolk og smuglere? Ærlig talt synes jeg at herr Stenstrøm og TV 2 bør be avholdsfolket om unnskyldning for denne utidige sammenblandingen. Det spørres om hvorfor Jeppe drikker: Jeppe drikker fordi vertshuset er åpent. Det er dette med tilgjengeligheten.

LOUIS NAGEL, BERGEN