— Ber morsmålslærerne om mer tid til å uttale seg, er det greit for meg, sier byråd for skole Ruth Grung. Men lang utsettelse ønsker hun ikke i denne saken.

— Har dere sikret at skolene i bydelene har plass til å ta imot morsmålslærerne?

— Det er intet som tilsier at ikke dette går. Vi ønsker å integrere dem blant lærerne ved skolene i bydelene.

— Er lærerne bare få intensive uker ved den enkelte skole, er de redd elevene vil miste det de har lært.

— En omorganisering har både fordeler og baksider. Vår utfordring er å gi et bedre tilbud til barna, sier Ruth Grung.