Martin Smith-Sivertsen,

Høyre

Det er tatt inn vann— og avløpsgebyrer i strid med regelverket, SFO-avgiften har vært i strid med regelverket, tidligere har man tatt inn for høy renovasjonsavgift, og det er også avdekket at vann- og avløpsavgiften har bekostet miljøtiltak som det ikke har vært lovmessig adgang til. Det er simpelthen avdekket en rekke gebyrskandaler i Bergen kommune de siste årene. Felles for alle er at innbyggerne har måttet betale for høye avgifter og gebyrer, i strid med regler, forskrifter og prinsippet om at slike avgifter skal baseres på selvkost.

I denne situasjonen er det skremmende å konstatere at Arbeiderpartiet fremdeles ikke har lært. Nylig har byrådet fremmet forslag om å bygge en kontordel i tilknytning til den nye brannstasjonen som skal bygges ved Store Lungegårdsvannet. Kontordelen skal i hovedsak finansieres over vann- og avløpsgebyret!

Byrådet mener vann- og avløpsseksjonen skal flyttes fra Allehelgensgate der de i dag betaler 1150 kroner pr. kvadratmeter i året, til en kontordel der de anslagsvis må betale ca. 2000 kroner. Dette vil være høyt over markedspris for kontorlokaler i Bergen sentrum. Hvis kommunen var opptatt av å holde vann- og avløpsavgiften nede, ville det selvsagt vært best at de ble værende der de var.

Hovedbegrunnelsen for å bygge kontordelen er imidlertid at kommunen skal få redusert sine kostnader ved bygging av brannstasjon. Ifølge byrådet skal kommunen spare 30 millioner, og ifølge varaordfører Terje Ohnstad er det snakk om enda mer. Byrådet foreslår altså at vann- og avløpsavgiften skal finansiere kontorlokaler til langt over markedspris, for at kommunen skal spare penger.

Dette er etter Høyres oppfatning klart i strid med forskriftene. Disse sier at «Vann- og avløpsgebyrer ... skal ikke overstige kommunens Morsdag er mer enn handelsstandens superdag. Morsdag er forventning, hemmeligheter og gode minner. Du husker helt sikkert et kort du laget, du også. Med det som er ment som en underholdende og tankevekkende kveldsforestilling på DNS' hovedscene 17. mai, fortsetter teatrets ansatte sitt arbeid til støtte for det istykkerbombede nasjonalteatret i Kabul.