Det likar dei dårleg, og derfor kjem det eine forslaget på avgiftsreduksjon etter det andre. Først var det alkoholprisane, og det siste var el-avgifta. Kva vert det neste? Ei ny avgiftspølse i slaktetida?Men dette vert for dumt. Arbeiderpartiet med regjeringsansvar kan ikkje ombestemma seg ein månad etter avrøysting i Stortinget, og rekna med å bli tekne seriøse. Vår felles hugs er betre og lengre enn som så, og folk er kloke.TORILL SELSVOLD NYBORGKRFS GRUPPELEIARHORDALAND FYLKESTING