10 av rapportene er fra Flesland. Fem av dem handler om ulykker og uhell i andre deler av Hordaland, mens HSL har gransket syv uhell i tilknytning i Sogn og Fjordane i 2000 og 2001.

I tillegg til de 22 rapportene fra de to Vestlandsfylkene, har HSL avgitt rapporter om ni tilfeller, der større passasjerfly på vei til eller fra Flesland har vært involvert i mer eller mindre alvorlige hendelser i luften. De fleste gjelder såkalte nestenkollisjoner i luftrommet ved Gardermoen.

— Hele 22 rapporter er uventet mye. Likevel er det ikke avdekket årsaksforhold som tilsier at det er farligere å fly på Vestlandet enn ellers i landet. Snarere tvert om. Det er meget sikkert å fly, sier seniorrådgiver Birger Bull i Luftfartstilsynet til Bergens Tidende.

To dødsulykker

To av de 22 rapportene dreier seg om ulykker med omkomne i Hordaland og Sogn og Fjordane. Disse er ulykken som krevde fire menneskeliv da et ambulansehelikopter fra Airlift havarerte i sjøen ved Vevring i Førdesfjorden i Sunnfjord i 1996, og da et dansk fly styret ved Sørstokken på Stord i 1998. Da omkom åtte mennesker. Rapportene om begge ulykkene kom i 2000.

I tillegg granskes fortsatt helikopterstyrten på Hardangervidda 6. november 2000, da to personer omkom og to ble hardt skadet. HSL kan ikke svare på når denne havarirapporten vil foreligge.

Heller ikke lederen av havarikommisjonen Finn Heimdal mener det er blitt farligere å fly.

— Selv om det ble levert flere rapporter i år 2000 enn normalt, er tendensen klar. Det blir stadig færre alvorlige ulykker med fly og helikoptre her i landet, sier Heimdal til BT.

Ulykker på Flesland

Syv av de 10 rapportene fra Flesland eller fra luftrommet i nærheten av Flesland, omtales som ulykker eller alvorlige luftfartshendelser. Tre av rapportene handler om helikoptre som fikk problemer i forbindelse med offshoreflyginger til og fra flyplassen.

I Hordaland konkluderer for øvrig tre av fem rapporter med at det dreier seg om ulykker eller alvorlige hendelser, mens det samme er tilfelle med fire av syv rapporter fra Sogn og Fjordane.

Lav terskel

Luftfartsdirektør Per-Arne Skogstad i Luftfartstilsynet mener at de mange rapportene bekrefter at det er svært lav terskel for å rapportere om hendelser og uhell i norsk luftfart.

— Dette er svært viktig for at havarikommisjonen kan analysere og finne årsaken til hver enkelt hendelse, og iverksette tiltak for å forhindre alvorlige ulykker, sier Skogstad.