Administrerende direktør Oddvar Stangeland i det Helge Møkster-dominerte og børsnoterte DOF opplyser til Bergens Tidende at inntreden i Brasil skjer ved å kjøpe seg inn i Solstad Offshores brasilianske selskap med 50 prosent.

Samtidig skifter dette selskapet navn til NorBras Offshore Ltda.

Har bestilt eget skip

Inntil nå har dette selskapet vært et rent managementselskap som for tiden står for driften av tre Solstad-skip som har oppdrag i Brasil. Men selskapet har også et skip under bygging for egen regning, et fortøyningsskip til en pris av rundt tre millioner dollar. Det skal benyttes til serviceoppdrag og fortøyning av tankskip på feltet.

Så vidt Oddvar Stangeland kjenner til, er det første gang to norske offshorerederier går sammen om felles satsing internasjonalt. Stangeland ser Brasil som et svært interessant satsingsområde.

Har store ambisjoner

— Det er partenes mål gjennom felles satsing å bli en ledende aktør i offshoremarkedet for skip og tilhørende virksomhet i Brasil. Vi har stor tro på et fremtidig potensial, sier Stangeland.

Han peker på at markedsvekst i første omgang er planlagt å skje gjennom bestilling av kvalitetstonnasje lokalt og utnytte de muligheter bestilling av skip i Brasil gir til å benytte allerede eksisterende skip i det brasilianske markedet.

Stor flåte

Stangeland opplyser at det nå vurderes å kjøpe opp lokal tonnasje eller selskaper med skip DOF opererer i dag en flåte på 18 skip, inkludert skip under bygging. Solstad har en flåte på 27 skip, inkluder nybyggingskontrakter. Samlet representerer dette en av de aller største og mest moderne flåtene av offshoreskip i det internasjonale markedet..