ARNE COLLIANDER arne.colliander@bergens-tidende.no— Trafikken på denne strekningen har økt med 40 prosent på åtte år. Vi er derfor glade for at samferdselsmyndighetene har godkjent vår fergedisposisjonsplan med en ferge til på dette sambandet, sier Geir Aga, divisjonssjef for maritim drift i HSD Sjø.M/F "Vikingen" ble satt i trafikk mellom Krokeide og Hufthamar og Austevollshella i 1992. Trafikkvekst - Da trodde vi at kapasiteten ville være tilstrekkelig i flerfoldige år fremover. Broutbyggingen i Austevoll kommune har imidlertid ført til at trafikkgrunnlaget er gått kraftig opp det siste året, sier Geir Aga. 30. april går M/F "Ølen" sin siste tur mellom Sagvåg og Siggjarvåg. Deretter vil den bli satt inn på Austevoll-sambandet. "Ølen" har en kapasitet på 70 biler. Hyppigere avganger - Det vil dekke behovet, men det viktigste for austevollingene blir hyppigere avganger, sier Geir Aga.Rundturene med M/F "Vikingen" tar opp mot to timer når fergen er innom både Hufthamar og Austevollshella.M/F "Ølen" vil bli brukt i periodene av døgnet med størst trafikk, mellom 07.00 og 17.00 på hverdagene, og om ettermiddagen og kvelden fredager og søndager. Dermed slipper hyttefolket å stå igjen på kaien. Også sambandet Gjermundshavn-Løfallstrand får to ferger fra 1. mai. Der blir M/F "Os" satt inn. Den har gått som avløserferge på ulike strekninger i det siste. M/F "Bjørnefjord" selges Åpningen av Trekantsambandet førte til at fergestrekningene Skjersholmane-Valevåg og Skjersholmane-Utbjoa ble lagt ned. Tre ferger ble "arbeidsledige". M/F "Hordaland" skal settes inn på Halhjem-Våge, mens M/F "Bjørnefjord" sannsynligvis blir solgt til Rogaland Trafikkselskap.- Til gjengjeld skal vi overta en av deres ferger. Den skal erstatte M/F "Melderskin" mellom Halhjem og Sandvikvåg, sier Geir Aga i HSD Sjø."Melderskin" vil trafikkere Bruravik-Brimnes i sommerhalvåret, og fungere som reservefege resten av året.Omdisponeringene av fergene som ble ledige etter at Trekantsambandet ble åpnet, fører til at ingen av fergemannskapene i HSD blir sagt opp.

"Vikingen", som går i trafikk mellom Krokeide og Hufthammar og Austevollshella, er ikke lenger stor nok til å ta all trafikken til og fra Austevoll, og får fra mai selskap av M/F "Ølen".