— Det vil alltid være narkotika i et fengsel. Tilgangen varierer, men det er umulig å stoppe narkotilgangen uten å lukke fengselet hermetisk, sier fengselsdirektør Ketil Evjen.

I løpet av 2001 ble det beslaglagt ulike typer narkotika 63 ganger inne i fengselet. Til sammen ble det beslaglagt 31,2 gram hasj, syv gram amfetamin, 8,7 gram heroin og 154 tabletter. 98 typer brukerutstyr, inkludert sprøyter og hasjpiper, ble funnet. Dessuten ble det beslaglagt 19 liter sats. Av 73 urinprøver som ble tatt, viste 50 spor etter narkotiske stoffer.

16 ganger nektet innsatte å avlegge prøve.

— Vår oppgave er å legge til rette for at folk skal bli rusfrie. Vi må motivere dem til behandling, sier Evjen. Fengselet tilbyr et rusmestringsprogram, som består av til sammen 72 timers samtaler i grupper.

En av dem som har fått godt utbytte av rusmestringsprogrammet, er en 27-åring fra Kosovo. Han ble dømt til 14 års fengsel for alvorlige narkotikaforbrytelser da han var 22 år gammel.

— Jeg har sonet i snart fem år, og skal sitte inne i fire år og tre måneder til. De to siste årene har jeg deltatt i rusmestringsprogrammet, og har klart å være rusfri i ett år. Nå soner jeg på kontrakt, og må levere rene urinprøver, sier 27-åringen, som har hatt rusproblemer i over ti år.

Nå bygger han videre på utdannelsen han hadde før han ble fengslet, og får hjelp i fengselet til å planlegge tiden fremover mot løslatelsen i 2006.

— Jeg savner friheten og dem jeg er glad i, men jeg har innsett at jeg har gjort noe feil og må ta min straff for det, sier 27-åringen, som har små barn som venter utenfor fengselsmuren.

Han bekrefter at det er jevn tilgang på narkotika inne i fengselet.

— Det handler om å være motivert til å si nei, enten man sitter inne eller er ute, sier han.

— 80 prosent av de innsatte har rusproblemer. Tilgangen på narkotika er mindre inne i fengselet enn utenfor, og derfor er det viktig å sette i gang en motiveringsprosess mens de sitter inne.

Ute doper de vekk følelser og problemstillinger, mens det inne i fengselet ikke er mulig å være ruset flere dager i strekk. Da må vi få dem til å tenke «Hva er det jeg vil med livet mitt», sier fengselsbetjent Ann-Hege Brustad, som driver rusmestringsprogrammet.

55 innsatte har gjennomført programmet siden 1999. Det er ikke utført forskning på hvor mange som blir rusfrie.

— Mange av dem som deltar har massive rusproblemer. Om de ikke blir rusfrie, kan programmet være begynnelsen på en endringsprosess, sier Brustad.