ARKIVFOTO: KNUT EGIL WANG

BT kan i dag avsløre at eieren av Sellafield-anlegget, British Nuclear Fuels Ltd (BNFL), i neste uke kommer til å slippe ut betydelige mengder urenset technetium-99 til havet. De tekniske forberedelsene er allerede i full gang.

Det dreier det seg om minst 30 Terrabecquerell (TBq) i én dose, noe som tilsvarer rundt halvparten av den årlige utslippsmengden. Denne radioaktive forurensningen vil nå norskekysten i løpet av to-tre år.

Anlegget har ikke sluppet ut technetium-99 siden oktober i fjor, i påvente av at den britiske regjeringen skulle avgjøre den fremtidige håndteringen av dette radioaktive avfallet.

På Blairs bord

Politisk press og norske trusler om søksmål mot Storbritannia har gjort at den britiske regjeringen gjentatte ganger har utsatt avgjørelsen.

Saken er løftet på høyeste hold etter at statsminister Bondevik protesterte overfor sin britiske kollega Tony Blair mot utslippene på forsommeren.

For et par uker siden fikk BT opplyst i det britiske Miljøverndepartementet at avgjørelsen om de omstridte atomutslippene ville bli kunngjort like etter Verdenstoppmøtet i Johannesburg. Nå kvitter altså atomselskapet seg med deler av det lagrede, radioaktive avfallet rett før Blair-regjeringen etter planen skal kunngjøre sin beslutning.

Selskapets pressetalsmann Jamie Reed bekrefter overfor BT opplysningene om de nye technetium-utslippene.

Bestyrtet statsråd

Etter at den norske ambassaden i London ble kjent med planene sist onsdag, har det vært arbeidet under høytrykk i Miljøverndepartementet.

Statsråd Børge Brende ble varslet om den siste utviklingen umiddelbart etter at han kom hjem fra verdenstoppmøtet i Johannesburg torsdag. Statsråden ble bestyrtet og provosert. Den politiske ledelsen i departementet la øyeblikkelig trykk på britiske miljømyndigheter for å få dem til å gripe inn mot selskapets utslippsplaner. Og Brende snakket både torsdag kveld og fredag ettermiddag med sin britiske kollega Michael Meacher for å uttrykke sin harme over BNFLs beslutning.

BNFLs pressetalsmann, Jamie Reed, mener selskapet har alt sitt på det tørre, og viser til at den nåværende utslippstillatelsen gjelder inntil ny foreligger. Det samme mener britiske myndigheter. Den norske regjeringen hevder på sin side det er provoserende at selskapet slipper ut urenset atomavfall rett før regjeringen i Storbritannia fatter sin avgjørelse.

Splittet regjering

Etter det BT kjenner til, skal det være sterke rivninger innad i Tony Blairs regjeringskollegium om håndteringen av technetium-utslippene. Miljøvernminister Michael Meacher har i et tidligere intervju med Bergens Tidende uttrykt forståelse for den sterke norske bekymringen, mens andre og mer BNFL-vennlige statsråder ikke er stemt for å pålegge det kriserammede atomselskapet nye kostbare rensekrav.

Utslippene av flytende technetium stammer fra gjenvinning av brukt kjernebrensel fra gamle reaktorer på Sellafield-anlegget. Stoffet lagres midlertidig i store, aldrende tanker på området, før det slippes gjennom utslippsrørene til Irskesjøen. Derfra fraktes technetium med havstrømmene oppover norskekysten, og like nord til Svalbard. Siden midten av 1990-tallet har de radioaktive nivåene iblant annet hummer og tang blitt mangedoblet.

I et skriftlig svar til BT, fremholder BNFL at de er nødt til å gjennomføre neste ukes utslipp hvis selskapet skal klare å innfri krav om å kvitte seg med dette atomavfallet innen 2006. ý Det er ikke mulig å gjennomføre nullutslipp nå, fastslår selskapet. BNFL karakteriserer utslipp til havet som det mest miljøvennlige av dagens alternativer, en uttalelse som tidligere har fått miljøvernminister Børge Brende til å se rødt. Renseløsning avvist

I mars i år opplyste selskapet at de ville søke myndighetene om å få gjennomføre forsøk med rensing av atomavfallet. Metoden går ut på å felle ut og fjerne technetium ved bruk av den kjemiske forbindelsen tefrafenyl fosfonium bromid (TPP). Ifølge pressetalsmann Jamie Reed fikk BNFL avslag på søknaden. Begrunnelsen var at renseprosessen ville produsere en type avfall som myndighetene hevder det per i dag ikke finnes forsvarlige lagringsmuligheter for.

Det hersker en viss forvirring om mengden av technetium som de kommende dagene skal skylles ut i Irskesjøen. Det britiske forurensningstilsynet (Environment Agency) har opplyst til det norske Miljøverndepartementet at det dreier seg om 30 TBq. Lederen for selskapets presseavdeling, Alan P. Hughes, ser ikke bort fra at utslippene kan bli bortimot dobbelt så store.

— Men vi skal holde oss innenfor utslippstaket på 90 TBq, sier han.