Av Ian Hay-Campbell,

Chargé d'Affaires

Den britiske ambassade

Jeg synes det er beklagelig at vi ikke ble forespurt om vår mening om saken før saken ble publisert. Vi ville gjerne ha kommentert en del uriktige opplysninger som kommer frem i artikkelen.

BNFL (British Nuclear Fuels Ltd) er i gang med å behandle MAC, som vil føre til et utslipp på 30 Terrabecquerell av TC-99 i sjøen. Men i motsetning til Atle Anderssons artikkel så er dette et rutineutslipp også i henhold til tidligere mengder og prosedyrer. BNFL gjennomfører normalt 2-3 behandlingsperioder i året. Det tar 2-3 måneder å forberede, og som BT rapporterte, blir det sluppet ut i én dose. Den inneværende er den andre i år. Den forrige var fra februar-april 2002, ikke oktober 2001. Det er derfor ikke riktig at dette utslippet er «atomutslipp i tolvte time» før regjeringen kommer med nytt pålegg om fremtidige utslipp.

Storbritannia har allerede oppnådd vesentlig reduksjon av radioaktivt avfall fra Sellafield — reduksjonen er på 99 prosent på 25 år. Likevel, det britiske reguleringsorganet pålegger BNFL hele tiden å undersøke muligheter for ytterligere reduksjon av utslipp fra Sellafild. Storbritannia er forpliktet til å redusere de radioaktive utslippene i perioden frem mot år 2022, for å oppfylle målene i OSPAR-konvensjonen. For eksempel etter forespørsel fra det britiske reguleringsorganet, BNFL, som utvikler modifikasjoner til anlegget. Forutsatt at det er akseptert sikkert av det britiske reguleringsorganet, vil avfallet bli omformet til glass. Denne omleggingen av MAC-strømmen vil også være nyttig for reduksjon av andre radionuklider.

Vi venter fremdeles på en endelig bestemmelse om bruk av TPP-teknologi for å redusere Tc-99-utslipp. Som BNFLs pressetalsmann bekreftet til Andersson, en fullverdig test av anlegget ble avvist av det britiske reguleringsorganet, fordi forskningen av langsiktig sikring på avfall og toksisiteten av TPP ut i miljøet ikke er ferdig. Når forskningen på dette er komplett, i slutten av året, kan en ny test bli vurdert igjen.

Inneværende utslipp, som Atle Anderssons artikkel referer til, er i henhold til grenseverdiene som er satt av miljøvernbyrået og internasjonale avtaler. Utslipp på dette nivået inneholder ingen helsefare. Personer som vil motta den største strålingen er de som bor i nærheten av Sellafield, vil kun få en stråling på 0.01 prosent av den internasjonalt avtalte grense, som er brukt for å beskytte befolkningen. I Norge vil dosen fra disse utslippene bli en brøkdel av dette allerede ubetydelige 0.01 prosenten.